Maardu Kultuurikeskus

Asukoht: Maardu, Eesti
Etapp: Eskiis
Projekt: 2021
Ehitus: planeerimisel
Suurus: 3287m²

Uue Maardu Kultuurikeskuse hoone ja seda ümbritseva ala paiknemine linnas on kesksel kohal. Vastavalt võistlusülesandele on plaan linna rikastada uue multifunktsionaalse kultuurikeskusega, et lisada hoogu kohaliku kultuuri ja sotsiaalse elu arengule. Ideelahenduses on võetud eesmärgiks luua terviklik kontseptsioon nii keskuse hoonele kui ka seda ümbritsevale maastikule.

Projekti üks eesmärkidest on luua Maardu elanikele kaasaegne linnaruum. Väliruumi maastikuarhitektuuri lahenduses on olulise tähtsusega pakkuda elanike kooskäimise tekkeks erinevaid eeldusi nii funktsionaalsete liikumisteede kui ka mitmekülgsete avalike tegevustega. Väliruumi loomisel on lähtutud nii olemasolevatest kui ka uutest argipäevaradadest, mis muuhulgas järgivad ka kohalike inimeste spontaanseid liikumissuundi.

Ideekavandis on tähtsal kohal arhitektuurne linnakeskkond, mis kutsub nii noori kui vanu kultuurikeskuse hoonet ja välisruumi sagedasti külastama. Erinevate vanusegruppidega rikastatud linnaruum tagab tugevama generatsioonide vahelise side ning sellest kujuneb atraktiivsem ja turvalisem linnaruum kohalikele elanikele.