Lasteaia „Leevike” Arhitektuurivõistlus

Asukoht: Rakke, Eesti
Etapp: Outline proposal
Projekt: 2023
Ehitus: 
Suurus: 1350m²

Uue Rakke lasteaia hoone asukoht ja selle ümbritsev ala linnas on suure tähtsusega. Hoone paikneb Rakke sissesõidutee ääres, moodustades koos olemasoleva Rakke kooliga tervikliku kompleksi. Kontseptuaalne eesmärk on luua terviklik disain nii hoonele kui ka selle ümbritsevale keskkonnale. Väliruumi kujunduses arvestatakse nii lasteaia kui ka kohalike elanike vajadustega, et luua kaasaegne keskkond. 

Projekt lähtub laste psühholoogilisest ja kehalisest arengust ning eesmärk on pakkuda laialdast tuge nende arengule. Laste jaoks on oluline tajuda, suhelda ja samastuda ruumiga, vähendades seeläbi kodust eemaloleku stressi. Nägemis-, kuulmis- ja kompamismeelte mängivad olulist rolli disainis. 

Olulised tegurid hõlmavad valgust, õhku, materjale, tekstuure ja looduse lähedust. Mäng on üks põhilisi viise, kuidas lapsed ruumiga seost luua. Laste loovuse toetamine on oluline uute teadmiste ja oskuste omandamiseks erinevate probleemide lahendamisel. Projekt rõhutab ruumide loomist, kus unikaalsed sündmused saavad spontaanselt toimuda. Selleks on kaasatud mitmesuguseid ebatraditsioonilisi objekte, vorme, kujusid ja tekstuure, et võimendada laste pidevat kokkupuudet loovusega.