KÕRGEMÄE VILLA

ASUKOHT: HARKU VALD, EESTI 

ETAPP: EHITAMISEL

PROJEKT: 2019

EHITATUD: 2019-2020

SUURUS: 207 m²

Asudes ilusate ja kõrgete mändide vahel, on see üksikelamu kinnistule paigutatud selliselt, et diskreetselt loodusega kokku sobituda. Olemasolevate puude paiknemist järgides on hoone põhiplaan L-kujuline, sattudes ainult puuvabale kinnistu osale.

Hoone eesmärk on kokku sulanduda ümbritseva looduskauni paigaga. Seetõttu on domineeriv fassaadimaterjal vertikaalne raudsulfaadiga töödeldud lehisevooder, mille neutraalne toon ei konkureeri looduse toonidega. Kontrastse elemendina katavad osaliselt esimese korruse välisseinu kiltkivi plaadid ja katusematerjal on savikivi.

Hoonel on suur klaasfassaad, mis toob hoonesse suurel hulgal loomulikku valgust. Liimpuidust avatäidete dekoratiivraamid võimendavad hoone üldvormi ja annavad hoone fassaadile mängulisust.