MÄNNIKU VILLA

ASUKOHT: KOHILA PARISH, ESTONIA 

ETAPP: SCHEME DESIGN

PROJEKT: 2019

EHITATUD: 2020-2021

SUURUS: 123 m²

Asudes metsloomarohkes piirkonnas metsade ja lagendike aladel, avab see pooleteistkordne viilkatusega üksikelamu läbi suurte klaaspindade end loodulsele.

Uue hoone vorm järgib samal kohal varem seisnud enam kui 100-aastase ehitise üldist vormilist mahtu. Tume fassaadikate põimub ühtlaselt ümbruskonna elemendide ja nende toonidega. Kontrastiks on hele puit, mis annab fassaadile mängulisust ning märgistab avatäidete piire.

Funktsionaalne köök ja söögituba on varustatud mitmete riiulite ja kappidega. Teine korrus on peamiselt mõeldud ladustamise ja lisa ööbimiskohtade jaoks.