MEIST

Me oleme RAHVUSVAHELINE arhitektuuri ja disaini stuudio.

Meie loominguline lähenemine igale projektile saab alguse ehitise ümbritseva keskkonna uurimisest ja analüüsist. Me leiame, et iga ehitis peab arvestama olemasolevat miljööd ja võimendama kohaliku rahva kultuuri ja elustiili. Oma loominguga üritame luua ÕNNELIKKU ARHITEKTUURI, mis oma olemuselt toob värskendava rõõmutunde nii hoone külastajale kui ka mööduvale jalakäijale.

Arhitektuur tähendab meie jaoks hästi läbimõeldud ruumi loomist, mille kõige olulisem ülesanne on inimestele KVALITEETSEMA/PÕNEVAMA/MÄNGULISEMA elukeskkonna rajamine. Iga projekt arvestab kohaliku elustiili nüansse ja läbi arhitektuurse loomingu liidab vastused inimeste kaasaegsetele vajadustele ja soovidele. Oleme arhitektuurseid lahendusi pakkunud erinevates rahvusvahelistes projektides, mille tõttu on meil kogemus pakkuda praktilisi lahendusi keerulistele linnastuva ühiskonna väljakutsetele.

Meie büroo pakub arhitektuuri ja peaprojekteerimise teenust arendajatele, kohalikele omavalitsustele, erainvestoritele ja teistele huvigruppidele, kelle eesmärk on elukeskkonna kvaliteedi tagamine. Meiega koostöö algab esimesest sketšist ja kestab kuni hoone ekspluateerimiseni.